Exodus

Jeden z wielkich cudów opisanych w Starym Testamencie miał miejsce podczas tzw. Exodusu, czyli wyjścia Izraelitów z niewoli w Egipcie. Od tego czasu minęło ponad 3000 lat, gdy Mojżesz poprowadził dwa miliony ludzi przez Morze Czerwone. O tym niezwykłym wydarzeniu mówią nadal na całym świecie zarówno chrześcijanie, muzułmanie, jak i Żydzi. Zafascynowało to także filmowców w Hollywood, gdy pod kierunkiem Cecila B. DeMille tworzyli film Dziesięć przykazań.

 

    W przedstawianym filmie Exodus ujawniony powędrujemy właśnie śladami Izraela. Będzie to podróż, która wskaże na fizyczne dowody Exodusu, takie jak: pozostałości hebrajskich domostw w Egipcie, w delcie Nilu; liczące już ponad 3800 lat egipskie inskrypcje świadczące o zniewoleniu Izraelitów przez Egipcjan; dokładna trasa, którą Izraelici mogli podążać w kierunku wolności; miejsce nad Morzem Czerwonym, z którego wyruszyli, przekraczając morze suchą nogą; a także miejsce, gdzie znajduje się Góra Synaj.

 

    Film Exodus ujawniony wyciąga na światło dzienne pierwsze odkrycia archeologiczne XXI wieku.

Rodzaj treści